UFF Freda

Fredriksgatan 36, 00100 Helsingfors
UFF-butikerna erbjuder ett etiskt, hållbart alternativ och en unik stil. UFF säljer second hand kläder, även vintage-fynd. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) är en privat allmännyttig stiftelse. Stiftelsens huvudsakliga mål är att stöda projekt inom utvecklingssamarbete samt via dem förbättra livskvaliteten i u-länderna. I Helsingfors finns det 13 UFF-butiker, i hela landet finns det 22 st.
Stäng