Wanha Satama (Gamla Hamnen)

Lilla Hamngatan 3-5, Helsingfors
Gamla Hamnen är en stämningsfull scen för evenemang av olika slag. Allt efter evenemangets art kan man använda antingen bara en eller också flera av de åtta salarna som kan kombineras på olika sätt. En fungerande helhet i en unik miljö. Helsingin Messut Oy, Gamla Hamnens kvalitetssystem uppfyller de krav som ISO 9001 ställer.
Stäng