Läpimurto

Kaikkialla Suomessa, 00100 Helsinki
Järjestäjä: Catalyst Teambuilding Finland
Kesto: 2 tuntia
Hinta: 80 - 200 €

Läpimurto on organisaatiosi tiimiyttämistavoitteiden mukaisesti rakennettava tiimirata, jonka hauskat mutta haastavat tehtävät testaavat joukkojesi tiimitaitoja ja ryhmädynamiikkaa.

Tärkeä osa kokonaisuutta ovat myös fasilitoidut palautekeskustelut, joilla on keskeinen rooli siirtää harjoitteissa opittu käytännön työelämään ja varmistaa tapahtumainvestoinnillesi paras mahdollinen ROI.

Saatavilla

январь
-
декабрь