Mustavuoren luonnonsuojelu- ja linnoitusalue

Niinisaarentie 12, 00960 Helsinki

Mustavuori kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon.

Mustavuoren lehtokasvillisuus on hyvin monipuolista, koska alueen kallioperässä on runsaasti vaateliaita kasveja hyödyttäviä mineraaleja. Lisäksi linnoittaminen kaivauksineen on edistänyt kalkin ja ravinteiden liukenemista.

Mustavuoren keskellä olevalla kalliolla on ensimmäisen maailmansodan aikaisia juoksuhautoja ja kolme isoa louhittua luolaa.

Sirittäjät, kultarinnat ja mustapääkertut kuuluvat Mustavuoren lehtojen laulajiin. Myös pikkusieppo, pyy ja teeri viihtyvät metsissä, jotka saavat kehittyä luonnontilassa. Tällaisiin metsiin kertyy myös lahopuuta, joka on muun muassa kääpien elinehto. Alueelta löytyy runsas kääpälajisto, seassa harvinaisia lajeja, kuten harsu- ja poimukääpä.

Mustavuori käsittää osan suojelualuetta, joka tunnetaan nimellä Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet.