Keskuspuisto

Helsinki

Tuhannen hehtaarin laajuinen Keskuspuisto on lähes kymmenen kilometriä pitkä ulottuen keskustan tuntumasta Laaksosta aina kaupungin pohjoisrajalle Haltialaan. Se käsittää urbaania kulttuuripuistoa, laajoilta keskiosiltaan ulkoilumetsää ja Haltialassa aarnimetsää sekä viljelysmaisemaa. Puistoon kuuluu neljä luonnonsuojelualuetta: Pitkäkosken rinnelehto, Haltialan aarnialue, Niskalan puulajipuisto ja Ruutinkosken rantalehto.

Keskuspuisto, monipuolisine alueineen, on erittäin suosittu ulkoilukohde.