Median museo ja arkisto Merkki

Ludviginkatu 2-4, 00130 Helsinki

Median museo ja arkisto merkki (ent. Päivälehden museo) on kaikille avoin tila käsitellä ja tutkia viestinnän ilmiöitä. Museon arkistoon on tallennettu suomalaista mediahistoriaa yli sadan vuoden ajalta sekä tutkimuksen tueksi että yhteiseksi iloksi. Merkki tarjoaa välineitä ymmärtää viestien maailmaa. Merkki on muuttuvan median tulkki ja tallentaja, joka esittelee uutishistoriaa ja tuoreinta tietoa median ilmiöistä ja kutsuu ihmiset mukaan.

Merkki järjestää viestinnän aiheisiin liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia ja tuo viestintäalan tutkimusten uusimmat tulokset kaikkien kiinnostuneiden ulottuville. Museokokoelmaan tallennetaan erityisesti sanomalehden valmistamiseen ja journalistiseen työhön liittyvää esineistöä.