ABSence: Whelming until it's over

Kaikukatu 4, Helsinki, 00530 Helsinki
Caisa

ABSence-työryhmän näyttely Whelming until it’s over tutkii jaetun maailman haurautta ylijäämän aikakaudella.

ABSence-työryhmän näyttely Whelming until it’s over tutkii jaetun maailman haurautta ylijäämän aikakaudella.

”Kiinnostuimme informaation määrän kasvun vaikutuksista ymmärrykseen, vuorovaikutukseen ja kokemusmaailmaan. Aloimme nähdä ylijäämää kaikkialla. Kasaantuvia datajälkiä, arvonsa menettäneitä objekteja, ylituotantoa, luovaa tuhoa, jätettä. Ylijäämä näyttäytyi yhtäkkiä koko ympäröivää maailmaa muovaavana periaatteena, taloudellisesta epätasa-arvosta häiriintyneisiin ekosysteemeihin. Mitä olisi yltäkylläisyys ilman ylijäämää?”

ABSence on yhteistyö kuvataiteilijoiden Elias Langin ja Daniel Palpan sekä tutkija Laura Savolaisen välillä. Näyttely koostuu monimediallisista töistä, joissa yhdistyvät digitaalisuus ja kierrätysmateriaalit, kuten esimerkiksi uv-tulostus ja kierrätetty keramiikka. Näyttelyyn liittyy julkaisu, joka tarkastelee dialogien muodossa ylijäämän suhdetta jaetun maailman haurauteen eri tieteen- ja taiteenalojen näkökulmista.

Tapahtuman kieli: Pääosin sanaton. Suomen- tai monikielisiin teoksiin tuotetaan englanninkielinen käännös/tekstitys, eli ne ovat saavutettavia useilla kielillä.

Työryhmäläisten nettisivut:
https://eliaslangi.wordpress.com/
https://danielpalpa.com/
https://blogs.helsinki.fi/laurasav/