Being Black – poimintoja afrosuomalaisuudesta

Aleksanterinkatu 14-18, 00170 Helsinki
Helsingin kaupunginmuseo

Näyttely tarjoaa katsauksen Helsingin nykyhetkeen ja historiaan afrosuomalaisten kokemana ja kertomana.

Being Black – Poimintoja afrosuomalaisuudesta -näyttelyssä katsotaan Helsinkiä afrosuomalaisten ja mustien nuorten silmin. Vähemmistöjen kulttuurit kietoutuvat yhteen valtakulttuurin kanssa monin tavoin. Tietoisuus omasta historiasta ja oman perheen ja suvun perinteistä on voimavara, joka kantaa sukupolvesta toiseen. Näyttely tarjoaa tilan pohdinnoille monimuotoisuudesta, vähemmistöistä, afrosuomalaisuudesta, identiteeteistä, perinteistä ja oman historian tallentamisesta. Kaupunginmuseo haluaa myös rohkaista kaikkia helsinkiläisiä näkemään helsinkiläisyyteen kuuluva monimuotoisuus osana kaupungin rikasta kulttuuria.

Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat perhe- ja ystävyyssuhteet, kauneusihanteet, identiteetti, aktivismi sekä opiskelun, työelämän ja valtakulttuurin asettamat haasteet, esimerkiksi ulkopuolisuuden tunne ja rasismi. Näyttelyssä esitellään laajasti erilaisia poimintoja afrosuomalaisuudesta sekä merkittävien afrosuomalaisten tarinoita. Kaupunginmuseoon rakentuu muun muassa kampaamo, jossa kävijä voi tutkia afrohiusten ja -hiustyylien moninaisuutta. Lisäksi museossa nähdään laaja kirjo valokuvia afrosuomalaisten arjesta menneiltä vuosikymmeniltä tähän päivään. 

Afrosuomalaisuudella viitataan näyttelyssä suomalaisiin, joilla on sukujuuria Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ja jotka kuuluvat laajemmin afrikkalaiseen diasporaan. Kaikki näin määritellyt eivät kuitenkaan koe olevansa afrosuomalaisia eikä Suomessa asuvilla mustilla ja afrikkalaistaustaisilla ole yhteistä identiteettiä, historiaa tai kulttuuria. Mitä afrosuomalaisuudesta sitten tallennetaan jälkipolville? Tätä kysymystä pohditaan kaupunginmuseossa 22. huhtikuuta alkaen.

Kaupunginmuseossa näyttelyyn liittyviä työpajoja ja ohjelmaa kevään ja kesän ajan

Näyttelyssä kannattaa piipahtaa vaikka kahdesti, sillä se täydentyy kevään ja kesän aikana. Näyttelyä voi täydentää omilla kokemuksilla, kuvilla tai esineillä työpajoissa, joiden aiheina ovat mm. Juuret ja Rakkaus. Kesäkuussa on luvassa Good Hair Day -tapahtuma, joka juhlistaa erilaisia afrohiuksia ja kiharoita sekä syyskuussa Basaari kokoaa yhteen afrosuomalaisia myyjiä, yrittäjiä ja käsityöläisiä. Being Black – poimintoja afrosuomalaisuudesta laajenee myös Itä-Helsinkiin, kun Vuotalossa avautuu kaupunginmuseon rinnakkaisnäyttely 15. kesäkuuta.

Being Black – poimintoja afrosuomalaisuudesta -näyttelyn kuraattori on Wisam Elfadl, joka on aiemmin toiminut Kulttuurikeskus Caisan ja kaupunginmuseon Afrosuomalaiset Helsingissä kulttuuriympäristön tulkitsijoina ja muokkaajina -hankkeen työntekijänä. Tuottajana toimii Eero Salmio. Näyttelyn on suunnittelut Alina Pajula ja graafisen suunnittelun on tehnyt Jade Lönnqvist. Näyttelyn toteutuksessa on tehty yhteistyötä Museum of Impossible Formsin ja Helsingin afrosuomalaisen yhteisön kanssa.

Helsingin kaupunginmuseon ja yhteistyökumppaneiden näyttelyyn liittyvät tapahtumat: helsinginkaupunginmuseo.fi/tapahtumat