Elina Kutramoinen ja Kaisa Sunimento: Kotoutumisen tukena

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki
Stoa

Näyttely seuraa maahanmuuttaneiden perustamien järjestöjen toimintaa ja arkea.

Näyttely seuraa maahanmuuttaneiden perustamien järjestöjen toimintaa ja arkea.

Kotoutumisessa uuteen ympäristöön osaa joskus parhaiten tukea sellainen, joka on kokenut muuton vieraaseen maahan itse. Dokumentaarisessa valokuvanäyttelyssä seurataan järjestötoimijoita Vantaalta, Helsingistä, Jyväskylästä ja Rovaniemeltä.

Suomessa toimii lukuisia maahanmuuttaneiden perustamia järjestöjä, jotka tukevat uusia tulijoita. Järjestöjen toiminta on moninaista: kuuntelemista, kohtaamista, rinnalla kulkemista, neuvomista, ympäristöön ja sen tapoihin tutustumista, työn ja opiskelupaikan hakemista, suomen kielen harjoittelua, osaamisen kehittämistä sekä mielekästä ja innostavaa tekemistä.

”Kun asuu vieraskielisenä maassa, on tosi tärkeää, että on paikkoja, jossa voi puhua omaa äidinkieltään ja tavata samassa tilanteessa olevia. Sellaisia, jotka tarkastelevat kaikkea ikään kuin samojen silmälasien läpi. Koulumaailmassa ja työelämässä olemme ja tunnemme aina olevamme vähemmistöä – meidän toiminnassamme ihmiset saavat kokea itsensä erilaisessa ympäristössä ja puhua toista kieltään ilman tunnetta erilaisuudesta”, kuvailee näyttelyprojektissa mukana olleen Vantaan Venäläinen Klubi ry:n toiminnanjohtaja Svetlana Tchistiakova.

Näyttely on syntynyt viranomaisten ja järjestötoimijoiden yhteistyönä ja se tekee näkyväksi järjestöjen toimintaa ja merkitystä.

”Mielestäni järjestöissä toimii kotoutumisen rautaisia ammattilaisia. Taito ja osaaminen on syntynyt yhdessä tutkintoja opiskelemalla, aiheen parissa työskentelemällä niin sanotusti saappaat savessa sekä omakohtaisen kokemuksen tuomalla tietämyksellä”, kommentoi Vantaan kaupungilla työskentelevä projektipäällikkö Jenni Tahvanainen.

Projekti on toteutettu Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämän kotoutumisentukena.fi:n toimituksen koordinoimana. Lisäksi mukana ovat olleet Vantaan kaupunki, Sahan-seura, Vantaan Venäläinen Klubi, Irakin naisten yhdistys, Paremmin Yhdessä ja Arktiset maahanmuuttajat.

Kotoutumisentukena.fi on verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan kotoutumista tukevaa matalan kynnyksen toimintaa sekä kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille tarkoitettuja koulutuksia ja tapahtumia. Lue lisää: kotoutumisentukena.fi

Näyttelyn työryhmä:
Valokuvat: Elina Kutramoinen, Uudenmaan ELY-keskus ja Kaisa Sunimento, Vantaan kaupunki
Haastattelut ja tekstit: Elina Kutramoinen, Uudenmaan ELY-keskus