Valokuva Kajsa Lybeck

Kaavapäivystys

Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
Keskustakirjasto Oodi

Valmistelijan kanssa on mahdollisuus keskustella osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja liiteaineistosta.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Linnunlaulun valtakunnallisesti arvokasta huvila- ja puistoympäristöä, Töölönlahden pohjoisia ranta-alueita, vesialuetta, katu- sekä rata-aluetta, jotka sijaitsevat 2., 11. ja 14. kaupunginosassa (Kluuvi, Kallio, Taka-Töölö). Kaavaratkaisu on tehty, koska tarkoitus on suojella Linnunlaulun huvila- ja puistoympäristö, jotta alue säilyttäisi vetovoimaisuutensa asukkaiden ja matkailijoiden käytössä. Samalla puistoalueen käytettävyyttä virkistysalueena parannetaan. Rautatiealueelle määritellään rajaukset. Alueen rakennuksille määritellään tontit. Töölönlahtea ympäröivää kävelyraittia parannetaan ja puiston olosuhteita kohotetaan. Asemakaavatyössä varaudutaan Pohjoisbaanan kehittämiseen, baanatasoiset laatuvaatimukset täyttäväksi, alueen arvot huomioiden.