Kulttuurikortteli keskustan sykkeenä – Näyttely suunnittelukilpailun tuloksista

Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki
Vuotalo

Näyttelyn plansseilla ja pienoismallilla kuvataan suunnittelukilpailussa mukana olleita ehdotuksia sekä niistä jalostunutta asemakaavaehdotusta. Näyttely ajoittuu samaan aikaan asemakaavaehdotuksen virallisen kuulemisen kanssa (3.6.-2.7.2024), mistä lisätietoa näyttelyn yhteydessä.

Näyttelyn plansseilla ja pienoismallilla kuvataan suunnittelukilpailussa mukana olleita ehdotuksia sekä niistä jalostunutta asemakaavaehdotusta. Näyttely ajoittuu samaan aikaan asemakaavaehdotuksen virallisen kuulemisen kanssa (3.6.-2.7.2024), mistä lisätietoa näyttelyn yhteydessä.

Kulttuurikeskus Vuotalo ja Tehtaanpuiston yhteiskoulun rakennus (vanha Vuosaaren lukio) sijaitsevat näkyvästi Vuosaaren keskustassa. Uusiin tiloihin siirtynyt lukio on vapauttanut vanhan koulurakennuksen Tilajakamon kulttuuri- ja yritystoiminnalle ennen huonokuntoisen koulurakennuksen korvaamista uudella rakentamisella. Alueelle juurtunut kulttuuritoiminta vahvistuu jatkossa uusilla, Vuotalon yhteyteen liitettävissä olevilla tiloilla.

Kulttuurikorttelin asemakaavamuutoksen lähtökohtina on mahdollistaa lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilojen toteuttaminen Vuotalon yhteyteen hyvin yhteyksien äärelle. Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet (Kslk 15.11.2016) kuvaavat tavoitteellista kehittämistä monipuoliseksi ja elämykselliseksi arjen palveluiden tiivistymäksi, jossa halutaan yhdistää asuinrakentamista toimitiloihin. Näiden tavoitteiden yhdistämiseksi järjestettiin 2022-2024 kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa etsittiin kaavakumppania Kultuurikorttelin pikaiseksi toteuttamiseksi yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Lisätietoa kilpailusta oheisen linkin kautta.

Neuvottelumenettelyssä osallistujat ja kilpailun järjestäneet Helsingin kaupungin edustajat kehittävät useita suunnitelmia erillään niiden vahvuuksia tukien ja heikkouksia korjaten. Ehdotuksista neuvoteltiin kahden rakennusliikkeen ja arkkitehtitoimiston yhteenliittymän kanssa ja arvostelu tehtiin ehdotusten Tiiliskivet (Varte ja L-arkkitehdit Oy) sekä Hygge (Nrep ja Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n välillä.

Neuvottelumenettelyt osuivat pikaisen toteutuksen suhteen vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen eikä kilpailuun saatu siitä syystä toteutettavaa kaavakumppania. Neuvottelumenettely toi kuitenkin asemakaavan suunnitteluun arvokasta lisätietoa ja rakentamisen näkökulmia, jotka yhdistettiin osaksi kaavaehdotusta toimivaa kaavaratkaisua.