Kuoleman kättelemät: Art-therapeutic workshop in English

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki
Stoa

As a part of the Kuoleman kättelemät exhibition, a series of workshops is held, implementing the same excercises used by the groups creating content for the exhibition.

As a part of the Kuoleman kättelemät exhibition, a series of workshops is held, implementing the same excercises used by the groups creating content for the exhibition.

How does it impact you when you know there’s not much time left? Where do you look to when a serious illness turns your life around? How do we want to see ourselves in the world, and what kind of an imprint do we want to leave?

In 2016–2022, authors, word artists and bibliotherapy counsellors Jenni Hurmerinta and Aija Salovaara organised word art groups at palliative care units and cancer associations in multiple cities. Hundreds of seriously ill people participated in the groups over the years to write about and discuss the uniqueness of life and its end point: death, which we all have to go through.

The texts created in the groups resulted in the Kuoleman kättelemät (Those Who Shook Hands with Death) exhibition. In addition to the texts, the exhibition also includes photographs from photographer/director Terjo Aaltonen.

Sign up for the workshop by sending an email with your contact information (name, email, phone number) to [email protected].

--

Kuoleman kättelemät -näyttelyn yhteydessä järjestetään työpajasarja, joka tarjoaa kaikille kiinnostuneille tilaisuuden kokeilla näyttelyn teoksia tuottaneiden ryhmien ja työpajojen harjoituksia.

Voiko kuolemaa oppia hyväksymään?
Miten voimme kohdata menetyksen?
Mikä on elämän tarkoitus?
Mitä kuolema merkitsee?

Kirjailija-sanataiteilijat ja kirjallisuusterapiaohjaajat Jenni Hurmerinta ja Aija Salovaara järjestivät vuosina 2016–2022 sanataideryhmiä saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osastoilla sekä syöpäyhdistyksissä eri paikkakunnilla. Ryhmiin kokoontui vuosien aikana satoja vakavasti sairastuneita kirjoittamaan ja keskustelemaan elämän ainutlaatuisuudesta ja sen päätepisteestä, kuolemasta, joka on meille kaikille yhteinen.

Ryhmissä vuosien aikana luoduista teksteistä syntyi Kuoleman kättelemät -näyttely. Tekstien lisäksi näyttelyssä nähdään kuvaaja-elokuvaohjaaja Terjo Aaltosen valokuvia. Osa kuvista on Aaltosen tulkintoja näyttelyn teksteistä, osa taas muotokuvia, jotka Aaltonen on toteuttanut yhteistyössä kirjoitusryhmiin osallistuneiden ihmisten kanssa.

--

Työpajat ovat maksuttomia, ja avoimia kaikille täysi-ikäisille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan kuolemaan liittyviä ajatuksia ja tunteita. Ryhmässä tehdään helppoja kirjoitusharjoituksia, joita puretaan ohjaajien vetämissä ryhmäkeskusteluissa luottamuksellisesti ja lempeässä hengessä. Kukin osallistuja saa itse päättää, kuinka aktiivisesti haluaa ottaa osaa keskusteluihin.

Kuoleman kättelemät -nimellä toimineet kurssit ja saman niminen näyttely haluavat nostaa kuoleman näkyväksi elämän rinnalle kiertelemättä, kaartelematta ja kaunistelematta. Jotta voimme kohdata itse elämän kaikkine sävyineen, meidän täytyy pystyä kohtaamaan myös kuolema. Näyttely on avoinna Stoan aukioloaikoina.

--

Työpajoihin osallistuminen ei vaadi minkäänlaista ennakko-osaamista tai tietämystä. Tila on esteetön.

Ilmoittaudu lähettämällä sähköposti osoitteeseen [email protected]. Kerro viestissä yhteystietojesi (koko nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja ilmoita minkä päivän työpajaan haluat osallistua. Kaikissa kolmessa työpajassa on sama sama sisältö, joten voit ilmoittautua niistä vain yhteen. Huom: yksi työpaja (11.5.) pidetään kokonaan englanniksi.

Työpajoihin otetaan mukaan enintään kymmenen ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Jos työpajaan ilmoittautuu alle viisi henkeä, työpajaa ei valitettavasti järjestetä.

--

Palautteita terapeuttisen kirjoittamisen ryhmiin osallistuneilta vuosien varrelta:

”Sain sanat ja ymmärryksen asioihin joita olen kantanut vuosia mielessäni, tunsin pystyväni hengittämään ja olo tuntui uskomattoman hyvältä.”

”Ryhmässä koettiin voimakkaita tunteita ja tukea. Paljon myös iloa. Minua kuunneltiin aidosti ja uskalsin puhua ajatuksistani.”

”Ohjaajat olivat asiansa osaavia, harjoitukset hyviä, eivät liian vaikeita, auttoivat yllättävän hyvin pääsemään pohdinnan alkuun.”

--

Hanketta ovat tukeneet Suomen Syöpäsäätiö, Suomen Kultt