Online kapina - työpaja verkkoaktivismista

Konepajankuja 3, Helsinki
Konepajankuja 3, Helsinki

Työpaja nuorille, jos käsitellään verkkoaktivismiin liittyvä teemoja sekä pääsee tapaamaan muita verkkoaktivimista kiinnostuneita.

Työpaja, jossa osallistujat käsittelevät eri verkkoaktivismiin sidonnaisia teemoja. Työpajoja ennen on asiantuntijoiden lyhyet (5-10min) taustoitus jokaisesta teemasta. Teemat: 1. Yhteistyö verkkoaktivimissa 2. Itselle läheisimpiin/tärkeimpiin teemoihin keskittyminen ja omien rajojen tunnistaminen ja 3. Käytännön toiminta; miten tehdä aktivismia (kampanjoita, kutsuja toimintaan tms.) verkossa. Nuoret pääsevät jakamaan ajatuksia, tapaamaan toisiaan ja saavat paremman ymmärryksen siitä, mitä aktivismi voi käytännössä tarkoittaa ja miten päästä yhteistyöllä alkuun.