Pärnunkadun ja Ole Kandelinin puiston suunnitelmat esillä

Suunnitelmien luonnokset esitellään asukkaille torstaina 25.4.2024. Tilaisuus pidetään verkossa.

Helsingin kaupunki laatii Vuosaaren kaupunginosassa, Meri-Rastilan osa-alueella Pärnunkadun parantamisen katusuunnitelman ja Ole Kandelinin puiston käytävien puistosuunnitelman.Suunnitelmien luonnokset esitellään asukkaille torstaina 25.4.2024. Tilaisuus pidetään verkossa. 

Kadun suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja liikennesuunnitelmaan. Pärnunkadun muutos koskee kadun itäpuolella olevan jalkakäytävän rakentamista sekä Ole Kandelinin puiston vierellä olevien pysäköintipaikkojen uudelleen jäsentelyä. Tehtävillä muutoksilla parannetaan kadun liikenneturvallisuutta ja jalankulun edellytyksiä.

 

Ole Kandelinin puiston reittien suunnittelu perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin. Suunniteltavat toimenpiteet kohdistuvat puiston länsiosaan. Suunnittelun tavoitteena on valaistun puistoraittiyhteyden muodostaminen Pärnunkadulta puiston keskivaiheilla kulkevaan luode-kaakko-suuntaiseen olemassa olevaan raittiin sekä valaisemattoman rakennetun polkuyhteyden muodostaminen kalliolle puiston eteläosassa Kihnun ja Vilsandinkujan yhdistävään olemassa olevaan raittiin. Lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan asemakaavassa osoitetun porrasyhteyden vaikutusta kallioalueeseen. Puistosuunnitelman toimenpiteet sijoittuvat rakennettavien reittien yhteyteen.

Katu- ja puistosuunnittelu käynnistyy Pärnunkatu 4 -korttelin rakentumisen takia.