Piia Kokkarinen: Uumen

Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki
Malmitalo

Piia Kokkarinen on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee pääosin öljyvärin ja hiilen parissa.

Piia Kokkarinen on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee pääosin öljyvärin ja hiilen parissa.

"Haen töissäni vaikutelmaa väreilevästä tilasta ja syvyydestä. Maalaukseni ovat tavallaan abstrakteja miljöitä, joissa katsoja voi sukellella ja samoilla. Olen kiinnostunut abstraktista muodosta ennen muuta tilan luomisen kannalta. Pyrin luomaan tuntua siitä, että jotain tapahtuu taustalla, takana, piilossa, ja että tapahtuma kuultaa esiin etäisyyksien takaa. Tällöin jotain avautuu, mutta ei aivan paljastu.

Lähestyn maalauksieni tilaa enemmänkin liikkeen tai ajan kautta kuin esimerkiksi esittävän tilan tai muodon. Maalausten aiheena on ikään kuin tilan ohittaminen, sen kohti tuleminen, taakse jättäminen. Haluan, että maalaukseni lopullinen muoto on avoin, yllätyksellinen ja että se muistuttaa ennemminkin muotoutumisen prosessia kuin valmista muotoa. Näin maalaukset viittaavat myös elämän luonteeseen, jonka ytimessä voisi ajatella olevan keskeneräisyys ja liike, jatkuva etsiminen."

Piia Kokkarinen on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka työskentelee pääosin öljyvärin ja hiilen parissa. Hän käsittelee teoksissaan muun muassa ajan kulumisen ja immaterialisuuden teemoja. Kokkarinen on valmistunut kuvataiteilijaksi Lahden taideinstituutista, ja tällä hetkellä hän opiskelee Kuvataideakatemian kuvataiteen maisteriohjelmassa.