Queer-lintukävelyt

Klaneettitie 5, 00420 Helsinki
Kanneltalo

Ihmisillä on taipumus tulkita luonnon ilmiöitä omien arvojensa kautta ja käyttää tätä arvolatautunutta versiota luonnosta omien arvojensa perusteluna.

Ihmisillä on taipumus tulkita luonnon ilmiöitä omien arvojensa kautta ja käyttää tätä arvolatautunutta versiota luonnosta omien arvojensa perusteluna.

Esimerkiksi kyyhkyä on pidetty uskollisuuden ja romanttisen rakkauden symbolina sen pitkän parisiteen takia, minkä perusteella avioliittoa ja ydinperhettä on pidetty luonnollisina. Miksi vaikkapa lutkamaista rautiaista ei pidetä polyamorian symbolina tai kalalokkia lesbouden?

Queer-linturetkellä katsotaan ja kuunnellaan lähiluonnossa esiintyviä lintuja ja perehdytään siihen, miten läpikotaisesti yleiset käsitykset "luonnollisesta" ja katsomisen tavat ovat rakentuneet cis- ja heteronormien ympärille. Oppaana toimii Camille Auer.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Helsingin työväenopiston, Baltic Circle -teatterifestivaalin ja Kanneltalon kanssa.

Linturetket ovat osa työväenopiston kurssitarjontaa ja niille ilmoittaudutaan osoitteessa https://www.ilmonet.fi. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin. Löydät kunkin retken seuraavien kurssitunnisteiden avulla:

H235444 Töölönlahti, ke 13.9. klo 7.30–10, kurssimaksu 14 €
H235445 Vanhankaupunginlahti, to 14.9. klo 16.30–19, kurssimaksu 14 €
H235446 Vanhankaupunginlahti, ke 20.9. klo 8–10.30, kurssimaksu 14 €
H235447 Mätäjoki, to 21.9. klo 15.30–18, kurssimaksu 14 €

Camille Auer on monialainen taiteilija ja kirjoittaja. Tällä hetkellä hän tutkii lintujen tarkkailun fenomenologiaa sekä cis- ja heteronormien vaikutusta lintuja koskevan tiedon tuottamisessa. Hän näkee esimerkiksi liikkuvan kuvan, äänen ja esityksen keinoilla tapahtuvan toiminnan teoreettisen ajattelun muotoina siinä missä tekstinkin. Auerin tuotantoa yhdistää toiseuden ja toiseuttamisen tutkiminen suhteessa itseen posthumanistisesta trans- ja queer-näkökulmasta. Auerin työskentelyä tukee Suomen kulttuurirahasto.

Retki on osa Camille Auerin esityksen Ruff Knowledge taustatyötä. Ruff Knowledge esitetään 22., 24. ja 25. marraskuuta Kanneltalossa osana kansainvälisen Baltic Circle -teatterifestivaalin ohjelmistoa.