Valokuva Forum Box (c) Sini Pelkki

Sini Pelkki: Is All

Ruoholahdenranta 3 a, 00180 Helsinki
Forum Box

Sini Pelkin videoteos Is All (2021) tuo yhteen erilaisia elementtejä, joissa teksti ja kuva kohtaavat materiaalina ja eleinä.

Sini Pelkin videoteos Is All (2021) tuo yhteen erilaisia elementtejä, joissa teksti ja kuva kohtaavat materiaalina ja eleinä. 

Teos pohtii aikaa – hetkellisyyttä ja läsnäoloa – tulkinnan ja toiston tuomien vaihtoehtojen kautta. Teoksen tekstit, luetut ja luettavat, ovat Emma Hammarénin ja Mikko Kuoringin variaatioita Pelkin tässä nimeämättömiksi jäävistä valokuvateoksista. Pelkki puolestaan varioi niitä taas uudelleen videoteoksessaan. 

Emma Hammarénin ääneen lukemat sanat tulevat katsojalle ensin kuin ohjeina (tee näin, katso näin), mutta niiden suhde teoksen kulkuun on toinen. Vielä kerran, tunteella, ääni sanoo ja luo jälleen uusia eleitä, uusia variaatioita yhdessä kuvien kanssa. 

Kädet ja niiden tekemiset toistuvat nekin tekstissä ja kuvissa – kädet, jotka ovat Sini Pelkin teoksissa usein läsnä oleva elementti. Kädet, pysähtyneet ja toimivat, korostavat katsomisen fyysisyyttä ja Pelkin liikkuvien ja liikkumattomien kuvien luomaa tilaa. Kädet, kuvat ja ajatukset Pelkin teoksessa avautuvat, sulkeutuvat ja mittaavat kuvien, äänen ja kirjoitetun tekstin yhdessä muodostamissa kimpuissa.

 

Forum Box

13.1.–5.2.2023, ti–su klo 12–17

 

Vapaa pääsy