Taideryhmä Riskilä: Yhteyksiä

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki
Stoa

Yhteyksiä-näyttely tarkastelee yhteistä kamppailuamme elinkelpoisen maapallon puolesta sekä konkreettisesti katutasolta että laajemmin, myyttien, historian ja tarinoiden kautta.

Yhteyksiä-näyttely tarkastelee yhteistä kamppailuamme elinkelpoisen maapallon puolesta sekä konkreettisesti katutasolta että laajemmin, myyttien, historian ja tarinoiden kautta.

Tuhoisan elämäntapamme vaikutukset ulottuvat yli sukupolvi- ja lajirajojen, eivätkä yksilötason toimet ole riittäviä muutoksen aikaansaamiseksi. Ekologinen kriisi vaatii meitä yhdistämään näkökulmamme ja toimimaan yhdessä.

Poliittinen järjestelmä on havahtunut ekologisen kriisin vakavuuteen hyvin hitaasti, ja sen kyvyttömyys tehdä tarvittavia päätöksiä on huolestuttavaa. Samaan aikaan toivoa herättää lukemattomien ihmisten valmius toimintaan ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden vaatimukset ympäri maailman. Näyttelyn valokuvat dokumentoivat tätä aktivoitumista ja kutsuvat mukaan liikkeeseen.

Näyttelyn maalauksissa ja grafiikoissa esille nousee ilmastokriisiin liittyvä kollektiivinen itsepetos ja intellektuaalinen sekä humaaninen tehtävämme tiedostaa tilanteen vakavuus. Teemoja ovat ihmisten ja muiden eläinten asema, ilmastokatastrofi ja sivilisaatiomme uhanalaisuus. Hahmot on otettu taidehistoriasta, myyteistä, filosofiasta, politiikasta ja eläinkunnasta.

Eduskuntatalon portailla perustettu, uhanalaisen rantalinnun mukaan nimetty taideryhmä Riskilä on taidetta ja aktivismia harjoittava kahden taiteilijan yhteisö, joka käsittelee töissään ilmastoon ja ympäristöön liittyviä teemoja eri tekniikoita käyttäen.

Satu Söderholmin ja Olavi Fellmanin yhteistyö perustuu kohtaamisiin Fridays For Future -mielenilmauksissa. Stoassa esillä oleva näyttelykokonaisuus liikkuu tekijöidensä tavoin ekologisen katastrofin äärellä kauhun ja toivon välillä tasapainoillen, kestävämpää tulevaisuutta tavoitellen.

Olavi Fellman on espoolainen taidefilosofian maisteri ja kuvataiteilija, joka on viimeiset vuodet keskittynyt taiteessaan ilmastoteemaan.

Satu Söderholm on espoolainen valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja valokuvaaja, joka on suuntautunut yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviin teemoihin.

Stoan gallerian ala- ja yläkerran näyttelyitä yhdistää temaattinen ja käytännönläheinen taustatekijä. Olavi Fellman ja Satu Söderholm sekä Sonja Salomäki ovat tutustuneet toisiinsa Eduskuntatalon portailla joka perjantaisissa Fridays For Future -mielenosoituksissa. Kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan vaatimisen lisäksi perjantait portailla ovat merkittäviä kokoontumisia seuraelämän, ajatustenvaihdon ja ideoinnin kannalta – kuten Stoan näyttely osoittaa.