Yhden pallon visiot

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki
Stoa

Millainen voisi olla maapallon kantokykyyn sovitettu kestävä tulevaisuus? Yhden pallon visiot -näyttelyssä hyppäämme seuraavien sukupolvien Suomeen kuvitettujen tulevaisuustarinoiden ja visioiden muodossa.

Millainen voisi olla maapallon kantokykyyn sovitettu kestävä tulevaisuus? Yhden pallon visiot -näyttelyssä hyppäämme seuraavien sukupolvien Suomeen kuvitettujen tulevaisuustarinoiden ja visioiden muodossa.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, saastuminen – nykyisellä polulla suuntaamme kiihtyvällä tahdilla kohti kasvavia ympäristökriisejä, jotka puolestaan järisyttävät sivilisaatiomme perustuksia. Kestävyysmurroksen suuntana tulisi olla elämäntapojemme ja yhteiskuntien toiminnan sovittaminen maapallon ekologisiin reunaehtoihin ja toisaalta ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Yhden pallon visiot -näyttely tuo yhteen tutkittua tietoa ja taidetta. Mahdollisia tulevaisuuksia raottavat kirjailijoiden ja kuvittajien toteuttamat tulevaisuustarinat ovat näyttelyssä esillä näyttävinä kuvituksina. Tulevaisuustarinat ovat lisäksi kuunneltavissa ääninovelleina kävijöiden omilla laitteilla tai niihin voi palata näyttelyn jälkeen hankkeen podcast-kanavissa. Tulevaisuuden yhteiskunnan toimintaa on esitetty teemakohtaisilla visiokuvituksilla pohjautuen tutkittuun tietoon ja työn aikana tehtyihin tutkijahaastatteluihin.

Yhden pallon visioiden kokonaisuudesta vastaavat maisema-arkkitehdit Hanna Hannula ja Daniela Rosqvist. Tulevaisuuden maailmoja ovat kuvittaneet kuvittajat Terhi Ekebom, Ninni Kairisalo, Satu Kettunen, Sami Makkonen, Emmi Nieminen, Kati Närhi ja Daniel Stolle. Tulevaisuustarinat ovat kirjoittaneet kirjailijat Juha Hurme, Emmi Itäranta, Anni Kytömäki, Antti Rönkä, Salla Simukka ja Lars Sund.

Toivotamme kävijät mukaan kuvittelemaan toivottavia tulevaisuuksia.

Yhden pallon visioiden mahdollistamisesta suuri kiitos kuuluu seuraaville tahoille: Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Koneen säätiö, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Svenska Kulturfonden, Suomen Luonnonsuojelun säätiö, Helsingin kaupunki ja Suomen ympäristöministeriö.