Vltava

Elielplatsen 2, 00100 Helsingfors
Vltava är en tjeckisk restaurang på Elielplatsen invid Järnvägsstationen. De tre sinsemellan olika restaurangvåningarna i den över 100-åriga jugendbyggnaden erbjuder en stämningsfull omgivning för möten, umgänge och trevliga kvällar i sällskap av de bästa ölsorter i världen samt tjeckisk mat. Havel-kabinettet i fjärde våningen är passligt för möten och privata tillställningar.
Stäng