Konstuniversitetets Sibelius-Akademin

Töölönlahdenkatu 16 C, Musiikkitalo, 00100 Helsinki

Konstuniversitetets Sibelius-Akademin förmedlar den högsta musikutbildningen i Finland. Den konstnärliga verksamheten utgör kärnan i Sibelius-Akademins undervisning när det gäller att fostra de studerande till konstnärer.

Sibelius-Akademins konstnärliga verksamhet är mångsidig och bjuder på överraskningar. Den konstnärliga verksamheten kulminerar i de offentliga konserterna, som uppgår till 600 per år. Merparten av konserterna hålls i Helsingfors Musikhus.

Stäng