Karjakaivo friluftsområde

Nouxvägen 63, 02820 Esbo
Karjakaivo friluftsområde ligger i Esbo, 30 km från Helsingfors, mellan Bodom träsk och Långträsk i Noux. Helsingfors stad förvärvade huvudlägenheten år 1963. Området sträcker sig från Hynkänlampi i söder till Rojärv i norr. Det är en ödemark med terräng från istiden, kännetecknad av stora höjdskillnader. Det fridfulla landskapet domineras av branta klippor och flyttblock, sjöar och tjärnar med vackra stränder samt frodiga kärr och våtmarker.
Stäng