Street workout utegym

Hernesaarenranta 4, 00150 Helsinki

En för alla öppen muskelstyrkeövningsställning på Ärtholmen, nära bastun Löyly.

Street workout tränas oftast utomhus och den baserar sig på att använda den egna kroppen som motvikt.