Öppenhet: Kropp och undermedvetande – Verklighetens forskningscentrum

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Öppenhet är ett performancekonstverk och ett konstnärligt forskningsprojekt som undersöker det ideal av öppenhet som genomsyrar dagens samhälle.

Öppenhet är ett performancekonstverk och ett konstnärligt forskningsprojekt som undersöker det ideal av öppenhet som genomsyrar dagens samhälle.

Kärnan i arbetet är ett motsägelsefullt, kanske barnsligt, behov: att bli sedd, men att förbli dold.

Verket, som rör sig i gränslandet mellan vardagsliv och konst, presenterar inte redan tuggade påståenden, utan uppmanar publiken att reflektera över ämnet med verket. Vilken typ av spel bjuder transparenta utrymmen och material in dig till? På vilket sätt är människokroppen – uppfattad genom olika sinnen – transparent, öppen eller ärlig? Hur uppträder du på ett öppet sätt som uppfyller dina egna och miljöns förväntningar?

Öppenhet är ett gemensamt projekt mellan tre yrkesverksamma inom scenkonst.

Verket består av en rad föreställningar som var och en närmar sig ämnet ur olika perspektiv och med olika metoder.

Evenemang och föreställningar som är öppna för allmänheten i Caisas galleri:
Lör 8.10. klo 18 till 20 Diskurs och utrymme: Öppningsceremoni
Ons 12.10. klo 13 och 18 Kropp och undermedvetande
Lör 15.10. klo 18 Kropp och undermedvetande klo 18
20.10. - 22.10. Klo 13-19 Mörker
Torsdag 27.10. Klo 18 Öppenhet: föreställning klo 18
Fre 28.10. Öppenhet: föreställning klo 18
Lör 29.10. Öppenhet: föreställning klo 18

Biljetter:
Kropp och undermedvetande 5 €
Öppenhet: föreställning 15 €/10 € - lippu.fi
Discurs och utrymme, också Mörker-veckan: avgiftsfri för alla deltagare.

Arbetsgrupp: Katriina Kettunen, Oula Rytkönen ochKristian Palmu.

Stäng