Foto Roi Ruuskanen

5x2 och 2x5 konstkurser i Annegården, våren 2022

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Information om Annegårdens 5x2 och 2x5 konstkurser för svenskspråkiga klasser.

Annegården bjuder in alla lågstadieklasser i Helsingfors till en 5x2 eller 2x5 konstkurs! Kurserna är antingen fem veckor långa (2 timmar/vecka) eller två veckor långa (5 timmar/vecka). Varje klass har möjlighet att delta i konstkursen en gång under sin lågstadietid. Kurser är kostnadsfri.

Anmäl din klass för en 5x2 eller 2x5 svenskspråkiga konstkurs här

Den deltagande klassen delas in i mindre grupper, vilka studerar olika konstformer. Grupperna är de samma under hela kursen.

De 5x2 konstkurser hålls två gången på dagen, kl. 9.15-10.45 och 11.15-12.45 för fem veckor. Till 2x5 konstkursen kommer klasserna endast två gånger, men en kursdag är längden av fem lärotimmar, kl. 9.15-13.30. 

5x2 kurserna passar på åk 1- 6. Vi rekommenderar att åk 1 närvarar tidigast på vårterminen. Till 2x5 kurser tas i huvudsak endast femte- och sjätteklassister, eftersom de långa och intensiva dagarna är inte endast givande, men också krävande. Till 2x5 kurserna tas matsäck med.

Största delen av Annegårdens lärare är konstnärer, och en del av dem har en pedagogisk utbildning i sin egen konstform. Årligen besöker ca 200 klasser Annegårdens 5x2 konstkurser, alltså över 3500 elever.

ANNEGÅRDENS KONSTÄMNEN

Kursutbudet på Annegården varierar något från år till år.
Läsåret 2021-2022 erbjuds följande konstämnen på svenska på Annegården:
Animation
Bildkonst
Keramik

Stäng