ABSence: Whelming until it's over

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Arbetsgruppen ABSences utställning Whelming until it’s over utforskar den delade världens skörhet i eran av överskott.

Arbetsgruppen ABSences utställning Whelming until it’s over utforskar den delade världens skörhet i eran av överskott.

Utställningen består av multimediaverk som kombinerar digitala element och återvunna material, till exempel UV-utskrift och återvunnen keramik.

”Överskott visade sig plötsligt som en princip som formar hela världen, från ekonomisk ojämlikhet till rubbade ekosystem. Vad vore överflöd utan överskott?”

ABSence är ett samarbete mellan bildkonstnärerna Elias Langi och Daniel Palpa samt forskare Laura Savolainen.