Foto Galerie Anhava (c) Jussi Tiainen

Am anderen Ende der Leine

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

I Anne Koskinens verk förenas alltid skicklig och varierande teknikhantering smidigt med de begreppsliga utgångspunkterna.

I Anne Koskinens verk förenas alltid skicklig och varierande teknikhantering smidigt med de begreppsliga utgångspunkterna. 

I sin nya utställning har hon återvänt till urkällorna i sin konstnärskarriär, måleriet. Utställningen Am anderen Ende der Leine (I kopplets andra ända) hämtar inspiration från målarkonstens och den tyskspråkiga bildforskningens tradition. Blicken är spänd i vardagen och den komplicerade relationen mellan människa och djur.

Koskinens återgång till pensel och olja är ett slags hemkomst: inte enbart till studietidens Tyskland – där hon ”i sju års tid lärde sig hur oljefärg appliceras på duk” – utan också till barndomens frihet att fritt välja sina motiv. Hon har börjat måla sin dagliga miljö, dess landskap och de bilder som hennes vardag är byggd av. Allt sedan våren har hennes vardagsestetik dominerats av den röda pinschern Sefi, som hon dresserat enbart på tyska.

Liksom sina katter presenterar hon också hunden Sefi med en öm, nästan idealiserande blick. Den kontroll som ingår i hunddressyr får i målningarna formen av ett koppel som framstår dels som ett instrument för maktutövning, dels också som en påminnelse om avståndet mellan kopplets två ändar – distansen mellan djur och människa.

Galerie Anhava

6.-30.10.2022 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde

Stäng