Foto Designmuseo / Kobra Agency (c) Mari Kallionpää

Antti + Vuokko Nurmesniemi

Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
Designmuseet

Designmuseets huvudutställning i höst 2022 samlar för allra första gången ett av Finlands viktigaste designerpars produktion.

Designmuseets huvudutställning i höst 2022 samlar för allra första gången ett av Finlands viktigaste designerpars produktion.

 Inredningsarkitekt Antti Nurmesniemi (1927–2003) och textilkonstnär Vuokko Nurmesniemi, (född Eskolin 1930) har bägge skapat sig en internationell karriär inom sina respektive områden.

Antti Nurmesniemi var en betydande designer och en bakgrundspåverkare i branschen. Vuokko Nurmesniemi är för sin del en förnyare inom den finska textil- och beklädnadsindustrin. Designmuseets utställning koncentrerar sig på paret Nurmesniemis gemensamma liv och bägges professionella karriärer från 1950-talet fram till 2000-talet. Utställningen lyfter fram designerparets produktions mångsidighet. Formgivningen har sträckt sig från kaffepannor via landskapsdesign trycktextilmönster till företagens visuella identiteter.

Makarnas gemensamma utbildningsbakgrund, gemensamma projekt och deras ömsesidiga stöd förstärkte bådas professionella verksamhet. Även om duons arbetsmetoder och material avvek från varandra, blev slutresultatet formgivning i en kompletterande och gemensam atmosfär. Deras verk har präglats av kompromisslöshet och kamp för gedigen och beständig design.

Deras verksamhets resultat och delade liv har blivit en väsentlig del av den finska formgivningshistorien.
 

Designmuseet

28.10.2022-9.4.2023

Ti kl 11-20, ons-sö kl 11-18

Inträde 6-15€, under 18 år fritt inträde