Foto Arkkityypit-kollektiivi (c) Jaakko Uljas

Arketyper - ego

Mannerheimvägen 13a, 00100 Helsingfors
Musikhuset

Arketyper - ego börjar en serie av äventyr i skärningspunkten mellan sinne och konst.

Arketyper - ego börjar en serie av äventyr i skärningspunkten mellan sinne och konst. 

Det blir mer och mindre arketypiskt hjältemod, magi och uppror.

Musikhuset, Paavo-salen

19.11.2022 kl 18

Biljetter 10-30€ från Ticketmaster, längd 2 h 15 min

Stäng