Foto Arkkitehtuurimuseo (c) Volker von Bonin / Helsingin kaupunginmuseo

Betongdrömmar

Kaserngatan 24, 00130 Helsingfors
Finlands Arkitekturmuseum

Betongdrömmar – och andra inblickar i 1970-talets arkitektur

Betongdrömmar – och andra inblickar i 1970-talets arkitektur

Betongdrömmar inbjuder besökarna till att förnimma 1970-talets anda. Utställningen som visas lockar en att föreställa sig hur de första invånarna kände inför ett välutrustat förortshem, byggt av betongelement med tillhörande lekparker. Man kan se 1970-talspärlor som representerar skilda byggnadstyper – teatrar, stadshus, universitetsbyggnader, kyrkor, fabriker och vattentorn. Utställningen utmanar besökaren att fundera över värdet av detta byggnadsbestånd idag, när det har nått en ålder där grundrenovering kan vara aktuell. Det är här mångsidigheten och pluralismen i tidens arkitektur öppnar upp för diskussion.

Betongdrömmar belyser arkitektur och tidsfenomen under det omstridda decenniet. Den berättar om de ideal och samhälleliga framsteg som styrde arkitekternas arbete under den tid då välfärdssamhället byggdes, städerna växte och byggandet av bostäder var som livligast. Mycket av det gamla fick ge vika för större hus och mer effektiva trafikleder. Den industriella systemarkitekturen som betonade upprepning och likformighet samt rutnätsplanen som bredde ut sig åt olika håll passar in i tidens allmängiltighetsetos.

 

Arkitekturmuseet

17.5.-15.10.2023

Ti, to-sö kl 11-18

Ons kl 11-20

Inträde 5/10€, under 18 år fritt inträde