Foto Marc Domage

Boris Charmatz: SOMNOLE

Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Dansens hus

I Boris Charmatz’ solouppträdande SOMNOLE blir kroppen ett musikaliskt instrument.

Kroppen har kallats för dansarens instrument, men Boris Charmatz’ solouppträdande SOMNOLE för tanken ett steg längre. Hans kropp blir också ett musikaliskt instrument för föreställningen. Charmatz dansar till sitt eget visslande.

Visslandet stödjer också föreställningens tema. SOMNOLE beskriver det sköra tillståndet mellan sömn och vakenhet, mellan kroppens aktivitet och passivitet. Verket undersöker kroppens ofrivilliga ryckningar och undanglidande tankar på vägen mot vila. Melodierna på Charmatz läppar är som impulser från det undermedvetna: de tar inspiration såväl från Ennio Morricone som Billie Eilish, såväl Mozart som fågelsång ljuder i dessa melodier. 

I sista hand är visslandet bara andning, och Charmatz’ andning blir hela föreställningens minimalistiska melodi, som rörelsen måste följa. ”Det här är lindansarens dans, där kroppens rörelse påverkar instrumentet”, har Charmatz själv sagt.