Crisis and Environment - Ympäristö kriisissä (En miljö i kris) – Environment Knows No Borders – Miljön känner inga gränser

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Hur påverkar kriser och miljön varandra över landsgränserna och världsdelarna?

Utställningen behandlar kriget i Syrien och miljöeffekterna av flyktingsituationen till följd av det i Syrien och dess fem grannländer genom lokalbefolkningens och flyktingarnas upplevelser.

Språk: finska och engelska
Åldersrekommendation: För vuxna och unga

Stäng