Dipoli

Otakaari 24, 02150 Espoo

Dipoli är Aalto-universitetets huvudbyggnad sedan 2017 och fungerar som universitetets gemensamma mötesplats. Byggnaden är känd för sina mångsidiga utrymmen och fungerar fortsättningsvis som en gemensam mötesplats då de allmänna utrymmena är även öppna för allmänheten.

Dipoli är ursprungligen designad av Raili Pietilä och Reima Pietilä som teknologernas studenthus. Byggnaden stod färdig år 1966. Denna finska arkitekturens pärla med sin granitfasad har inspirerats av den underliggande berggrunden och den omringande skogen.

Stäng