Foto Teatterimuseo (c) Stefan Bremer

Djupa rörelser

Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Teatermuseet

Den finländska nutidsdansens internationella historia

Den finländska nutidsdansens internationella historia

Dansen i Finland har alltid varit internationell. Konstnärerna har sökt utbildning, försörjning, inspiration och samarbete i utlandet. Å andra sidan har utländska lärare, grupper och koreografer flitigt besökt Finland.

I den utställning som öppnas i november bekantar vi oss med den finländska moderna dansens intressanta internationella historia från början av 1900-talet ända till 2000-talet. Hur har danskonstnärens arbetshistoria sett ut? Vilka olika influenser har varit närvarande i den finländska danskonsten? Hurudan har den djupa rörelsen varit under olika tider?

I utställningen Djupa rörelser presenterar vi arkivfynd samt nytt material från dagens konstfält. I videointervjuer får vi höra Marjo Kuusela, Jorma Uotinen, Susanna Leinonen, Katri Soini och Valtteri Raekallio, som berättar om hur internationalismen påverkat deras arbete. 

Teatermuseet

3.11.2021-5.3.2023