E1T1 – Each One Teach One – Verkstads- och föreställningshelhet för ungdomar för skolklasser

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

Each One Teach One är ett mångkonstnärligt hiphop-projekt riktat till ungdomar, som med hjälp av bland annat dans, graffiti och musik behandlar hur vi kommunicerar och delar våra känslor.

Each One Teach One är ett mångkonstnärligt hiphop-projekt riktat till ungdomar, som med hjälp av bland annat dans, graffiti och musik behandlar hur vi kommunicerar och delar våra känslor.

Each One Teach One -projektet är indelat i två delar; ungdomarnas verkstäder och själva föreställningen.

Torsdag 29.9 Stoa, aulan, foajén
9–10.30 Verkstäder
10.30–12.00 Verkstäder
Lunch
13–14.30 Verkstäder

Fredag 30.9 Stoa, aulan, foajén
10–12.00 Vi bygger föreställningen tillsammans
12–14.00 Paus (förberedelse av föreställningen)
14.00–14.30 Föreställning

Verkstädernas teman är dans, musicerande och graffiti. I verkstäderna bekantar vi oss med konstformerna och uppgifterna som föreställningen består av. De som deltar i verkstäderna kan, om de vill, framföra sina verk som en del av föreställningen. Man får delta i verkstäderna även om man själv inte vill stå på scenen.

Each One Teach One -föreställningen är ett platsbundet verk. Föreställningen består av flera scener som befinner sig på olika platser i rummet. Publiken följer artisterna och den rörliga ljudkällan när de byter plats.

Arbetsgrupp:
Julian Owusu, Jon Gredmark, Sebastian Kurtén, Liana Vahtiala, Pontus Linder, Sanna Hoang och Sami Elovaara.

E1T1 är en förkortning av uttrycket Each One Teach One. Det beskriver att varje människa har någonting att ge och samtidigt någonting att lära sig av andra i sin omgivning. Nyckeln till att lära sig tillsammans är ett gemensamt språk, oberoende av vilket det är.

E1T1 – Each One Teach One är en del av Nomads Festival 2022-programmet.

Förfrågningar och anmälan: [email protected]

Stäng