Foto Helsinki Contemporary (c) Jussi Tiainen

Eeva-Riitta Eerola: Locus

Bulevarden 10, 00120 Helsingfors
Helsinki Contemporary

Helsinki Contemporary inleder vårsäsongen med Eeva-Riitta Eerolas separatutställning Locus.

Helsinki Contemporary inleder vårsäsongen med Eeva-Riitta Eerolas separatutställning Locus.

Utställningsverken bygger på teman kring det empiriskt upplevda, kroppslighet och rumslig varseblivning. De har inspirerats av Eerolas besök på klostermuseet San Marco i Florens där hon kunde tillägna sig och analytiskt studera Fra Angelicos fresker. 

Utställningen är en fortsättning på Eerolas tidigare produktion och utmanar att se och uppleva verken ur ett helhetsperspektiv – både som utomstående observatörer och som involverade aktörer.

Helsinki Contemporary

8.-30.1.2022 ti-fre 12-18, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde