Espens estrad

Esplanadin puisto, 00100 Helsinki

Espens estrad är en sommarscen i Esplanadparken. Sommarestradens gratiskonserter samlar publik såväl bland lokala människor som turister. I tiotals konserter på estraden kan man se unga yrkesmusiker och veteranartister från Finland och andra delar av världen. Vintertid kan man se konst på estraden, under den mörka tiden har t.ex. Lux Helsinki-ljusverk lyst upp estraden.

På somrarna har man traditionellt kunnat njuta av Jazz-Espa, som också kallats Finlands längsta jazz-festival, Etno-Espa som omfattande presenterar ny folkmusik samt den grooviga Roots-Espa. Det händer en massa på Esplanadestraden också under Konstens natt, Helsingforsdagen och övriga storevenemang.

Uppträdandena pågår från maj ända fram till början av hösten.