Foto Helsingin kaupunginmuseo

Ett skepp kommer lastat

Alexandersgatan 16-18, 00170 Helsingfors
Barnens stad

Barnen får genom lek och berättelser en uppfattning om gamla tiders Helsingfors.

Köpman Sederholms fartyg har anlänt till hamnen så sjömän, köpmän och medhjälpare har händerna fulla med arbete. Det är livligt även i hantverkarnas verkstäder, där det finns mycket att se och pröva på. Barnen kan leva sig in helsingforsarnas liv på 1700-talet genom att klä sig i rollkläder och uppträda på museets scen.

Guidningen består av diskussion och historier som guiden berättar till gruppen ( ca 20-30 min.) och frilek (ca 15-25 min.). Guidningen tar alltsomallt 45 min. En grupp rymmer 25 deltagare inklusive en lärare. Avbokningarna till guidningar som har bokats i Kultus skickas till hkm.peda(a)hel.fi. Vid alla program är ändringar och annulleringar möjliga.

Läroplan: Kulturell och kommunikativ kompetens.