Foto Konrad Mägi: Meditaatio (Nainen maisemassa), 1915–1916. © Viron Taidemuseo

Expertrundvandring på Konrad Mägi – Målningens mysterium-utställningen

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Utställningens kurator och EMMAs museichef Pilvi Kalhama berättar om utställningens bakgrund och verken på den

Utställningens kurator och EMMAs museichef Pilvi Kalhama berättar om utställningens bakgrund och verken på den. 

Deltagarna har möjlighet och tid att ställa frågor under rundvandringens gång. 

Deltagande till priset av en inträdesbiljett. 

Rundvandringen sker på finska. 

10.10.2021 kl 13.00 - 13.45 

EMMA - Esbo moderna konstmuseum, Flitarvägen 5, Hagalund, Esbo

Museibiljett: vuxna 12€ / under 18- och över 70-åringar 0€ / rabattgrupper 10€ 

Stäng