Foto Ruutia! / La Petita Malumaluga: Beatles for Babies

Förflyttas: Ruutia! -dansfestivalen 2021

Dansfestivalen Ruutia! för barn och ungdomar ger en allsidig bild av aktuella, nya föreställningar som ges på inhemska och utländska scener för dans

Dansfestivalen Ruutia! för barn och ungdomar ger en allsidig bild av aktuella, nya föreställningar som ges på inhemska och utländska scener för dans och rörelse.

Dansteatern Hurjaruuth
21.-29.4.

Stäng