Foto Suomen kansallismuseo (c) Sami Parkkinen

Far och Son

Mannerheimvägen 34, 00100 Helsingfors
Nationalmuseum

Far och Son - Fotografier av Sami Parkkinen

Far och Son - Fotografier av Sami Parkkinen

Utställningen beskriver barnets värld, som vuxna lätt ser som halvfärdig men som barnet hela tiden upplever som färdig. Barnet växer upp, utvecklar och förändrar sig, närmar sig vuxnas värld. De vuxnas uppgift är att låta barnet erfara barndomen.

Fotograf Sami Parkkinen började fotografera sin son Arvi då han föddes 2012. Att observera ett barns värld med fotografier förmedlar känslor och upplevelser som är universella men ändå personliga. Under åren har fotograferingen utvecklats till ett gemensamt konstprojekt mellan far och son. 

Finlands Nationalmuseum

14.5.-5.9.2021

Stäng