Flux Island Exhibition

Mosaiktorget 2, 00980 Helsingfors
Nordhuset

Flux Island är en årlig utställning för nya medier som ordnas av studenter vid institutionerna för konst och media vid Aalto-universitetet.

Flux Island är en årlig utställning för nya medier som ordnas av studenter vid institutionerna för konst och media vid Aalto-universitetet.

Flux Island, vars namn är en direkt översättning till engelska av det finska ordet Vuosaari (sv. Nordsjö), kombinerar det bildliga och bokstavliga.

Flux, vuo (sv. flöde), såsom flödet av människor, idéer, elektricitet, vatten, eller andra, och flux, sulate (sv. fluss), som ett tillsatsmedel vid lödning. Flux Island är ett samarbete mellan medielaboratoriet vid Aalto-universitetet, Äänialto och Nordhuset som kulminerar med en utställning, workshops och audiovisuella föreställningar.

Årets tema är ”ECHO-system”, som kan tolkas som en återspegling av energier och pulser i omgivningen. Fördröjningar, olika densiteter och förändringar i temperatur och tryck kan skapa illusioner om ECHO-system. Beroende på vilka konfigurationer vi tillverkar kan vi möjliggöra interaktion mellan dessa delar. Hur kan vi skapa ECHO-system som betonar vikten av kommunikation? Hur kan de olika ECHO-systemen samverka för att främja en hållbar utveckling? Temat kunde utformas fritt enligt deltagarens egen uppfattning och uppmana allmänheten att individuellt utforska och skapa sitt eget narrativ i hjärtat av ECHO-systemet.
För aktuell och utställningsinformation, följ oss eller besök vår

For updates and exhibition information, please follow along or check these links: Instagram: @aaniaalto / Website: https://fluxisland.com/

Inkluderar artister:
Katie Ballinger
Ida Budolfsen
Carlos Daniel Pérez
Aaron Geldert
Calvin Guillot
Monika Hauck
Jukka Hautamäki
Antoni Jankowski
Inka Jerkku
Teodors Kerimovs
Hyunji Kim
Panu Luukkonen
Margo Nowicka
Yoona Yang
Yu-Hsuan Yao

Utställningen är gratis och öppen för allmänheten under Nordhusets öppettider.

Stäng