Foto Maija Astikainen / Helsingin kaupunginmuseo

Guidning på slangspråk under utställningen Brottets och kärlekens gator

Mannerheimvägen 13, 00100 Helsingfors
Villa Hagasund

Bekanta dig med utställningen Brottets och kärlekens gator på Helsingforsslang!

Bekanta dig med utställningen Brottets och kärlekens gator på Helsingforsslang under ledning av Esko Vepsä.

Den finskspråkiga guidningen ingår i inträdesavgiften. Ingen separat avgift. Välkommen!