Foto Maija Toivanen / HAM

HAMs eftermiddag för lärare och småbarnspedagoger

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

torsdagen 27.1.2021 kl. 16-18

Välkommen på HAMs inspirerande eftermiddag på torsdagen 27.1.2021 kl. 16-18!

Programmet går online och en deltagningslänk kommer att skickas till de registrerade.

Vi presenterar vårens utställningar samt konstverkstädernas och guidningarnas program för dagis- och skolelevs grupper. Programmet inleds med en presentation av utställningar, varefter vi får bekanta oss med Sipilät utställningen via distansguidning och distanskonstverkstad.

Program:

Presentation av utställningar kl. 16-16:20

Distansguidning kl. 16:20-17

Distansverkstad kl. 17-18

Anmälning t.o.m. 21.1 2022: hamvaraukset at hel.fi