Foto Didrichsenin taidemuseo (c) Paolo Vezzoli

Hannu Palosuo: You Live With Me

Granviksgränden 1, 00340 Helsingfors
Didrichsens konstmuseum

Didrichsens konstmuseums sommarutställning 2022 presenterar den Rom-baserade samtidskonstnären Hannu Palosuos verk.

Didrichsens konstmuseums sommarutställning 2022 presenterar den Rom-baserade samtidskonstnären Hannu Palosuos verk. 

You Live With Me bygger på teman som konstnären redan har arbetat med tidigare: minnet och lager av minnen. Konstnären för också en dialog med verk som han valt ur Didrichsens samling. Till exempel Pekka Halonens Måltid, Mark Rothkos Gray, White, Purple och Marika Mäkeläs Liksom själva nattens väktare presenteras i utställningen som en sammansvetsad del av helheten.

 Utställningen inkluderar förutom målningar även skulpturer, smycken, serviser och glasmålningar. Målningarna är till största delen nya, gjorda speciellt för utställningen. 

Didrichsens konstmuseum

21.5.-21.8.2022 ti-sö kl 11-18

Inträde 10-16€, under 18 år fritt inträde