Foto Helsingin urkufestivaali (c) Hans Kipfer

Helsingfors orgelfestival 2023

Den internationella Helsingfors orgelfestivalen erbjuder orgelmusik av högsta klass i Helsingfors centrum.

Den internationella Helsingfors orgelfestivalen erbjuder orgelmusik av högsta klass i Helsingfors centrum.

 

Helsingfors

7.-12.3.2023

 

Programmet publiceras i början av år 2023