Helsingforsdagen på HAM

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
Helsingfors konstmuseum HAM

På HAM kan man på Helsingforsdagen kl.

På HAM kan man på Helsingforsdagen kl. 13–16.30 lyssna på en gående kontrabas och uppleva dansande guidningar!

I utställningen Dans! Rörelse i bildkonst 1880–2020 spelar musikern Ahti Lassila en Walking bass-runda och våra guider tolkar verken genom rörelse. Under den samtalande guidningen får du höra intressant information om de tolkade verken och temana.

”Sedan 2015 har jag genomfört Walking bass-rundor i synnerhet på konstmuseer. Under rundorna använder jag hela utställningslokalen. För båghallarna i HAM har jag planerat melodier som lämpar sig för utställningen Dans! och som jag utvecklar när jag stannar för att spela på olika ställen i utställningsutrymmet. Verken, utrymmet och ljudvärlden av den akustiska kontrabasen ger besökarna ett nytt slags konstupplevelse.” – Ahti Lassila

En dansfylld guidningsstund i utställningen Dans! Rörelse i bildkonst 1880–2020 

HAM:s guide Sonja Vistala leder museibesökarna in i Sini Pelkkis verks Departing Shadow (2021) värld genom att skapa en egen dansfylld stund i utställningssalen. Under tillställningen har deltagarna möjlighet att höra om verkets bakgrund efter den dansfyllda delen.

De dansfyllda guidningsstunderna äger rum i utställningssalen 12.6 kl. 14.00, 15.00 och 16.00. Tillställningarna börjar direkt i utställningssalen.

Program:

13–14 Walking bass-runda14–14.30 Dansande guidning15–15.30 Dansande guidning16–16.30 Dansande guidning

Stäng