Foto Helsinki Chamber ry (c) Jaakko Paarvala

Helsinki Chamber Music Festival 2023

Helsinki Chamber Music Festival, ett sommarevenemang specialiserat sig på kammarmusik, erbjuder återigen minnesvärda konsertstunder i juli.

Helsinki Chamber Music Festival, ett sommarevenemang specialiserat sig på kammarmusik, erbjuder återigen minnesvärda konsertstunder i juli. 

 

Festivalens program fås senare från http://www.helsinkichamber.com

 

Helsingfors 

5.-8.7.2023