Foto Niina Vatanen: Haaksirikko (c) Helsingin Taidehalli

Helsinki School 25 år

Nervandersgatan 3, 00100 Helsingfors
Helsingfors Konsthall

Nya perspektiv genom fotografi – Helsinki School 25 år celebrerar Helsinki Schools kvartssekellånga historia.

Nya perspektiv genom fotografi – Helsinki School 25 år celebrerar Helsinki Schools kvartssekellånga historia.

Helsinki School hör till de internationellt mest kända finska fenomenen inom samtidskonsten. Namnet refererar till en grupp fotokonstnärer som studerade på Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto-universitets högskola för konst, design och arkitektur) under ledning av docent Timothy Persons från och med tidigt 1990-tal. Utbildningsprogrammet betonade nya infallsvinklar till fotostudier och samarbete.

Konsthallens utställning Nya perspektiv genom fotografi – Helsinki School 25 år presenterar 28 konstnärer som under årens lopp medverkat i Helsinki School. Nya och gamla verk presenteras om varandra; utställningen vill visa hur idéer förändras via kollektiv dialog. Dessutom visas ett urval publikationer och tidningsurklipp som belyser Helsinki Schools långa vandring.

Helsingfors konsthall
11.9.-31.10.2021

Stäng