Holly Herndon: IP

Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Dansens hus

Holly Herndon, Holly+ och Philomela-kören i Dansets hus

Holly Herndon undersöker maskininlärningens funktioner med fokus på människoröster och sammankomster. Hon tror att de här redskapen har en avgörande inverkan på vårt sätt att skapa och uppleva konst under de kommande tio åren. Vem som helst kan uppträda som en annan i en process som Herndon kallar för ”identitetslek” (Identity Play, IP).

IP är den första delen i en ny serie av konstverk, där Herndon undersöker olika metoder att framställa ljud. Sångarna får uppträda med någon annans röst, och instrumentens toner blir oigenkännliga. Philomela-kören och konsertpubliken deltar i verket genom en call and response-sångmetod.

Stäng